Reclaiming Vision – en djupdykning till havsmikrobernas värld

Huvudrollen i Marjolijn Dijkmans och Toril Johannessens cinematiska verk innehas av havets för människoögat osynliga mikroorganismer. Mikroorganismer från Oslofjordens bräckta vatten och odlade alger har fotograferats med hjälp av ett ljusmikroskop och återkastas på en filmduk, där deras liv framträder som ett färggrant drama.

De för vår planets ekosystem livsviktiga små organismerna har redan länge kunnat studeras med teknikens hjälp, men processerna på mikroskopisk nivå går ofta obemärkta förbi. Reclaiming Visionändrar skalan och tar åskådarna med till en undervattensvärld, samtidigt som verket lyfter fram de livskraftiga mikroorganismernas betydelse för vattendragens välmående och de av dem beroende människornas hälsa. På Sveaborg kan man se en immersiv vidfilmsversion som är kuraterad av Jenni Nurmenniemi.

Produktion: HIAP – Helsinki International Artist Programme, finansiering av Konestiftelsen.

Verket kommissioneras av Munchmuseet on the Move 2018, The Munch Museum (Oslo).

Regi: Marjolijn Dijkman och Toril Johannessen
Musik: Henry Vega
Klippning: Dieter Diependaele
Foto: Aleksander Andreassen
Mikroskopi: Aleksander Andreassen, Marjolijn Dijkman, Bente Edvardsen, Toril Johannessen, Luka Supraha
Manus och scenografi: Marjolijn Dijkman och Toril Johannessen
Vetenskapliga rådgivare: Bente Edvardsen, Jan Heuschele, Jack Christopher Leo, Luka Supraha
Inspelat på: Mikroskoplaboratoriet, Avdelningen för akvatisk biologi och toxikologi, Biovetenskapliga institutionen, Oslo universitet, Norge
Sampel från: Akerselva, Bispevika, Sørenga och Oslofjorden, Norge
Alginsamling: NORCCA – Norwegian Culture Collection of Algae – Oslo, Norge
Övrigt som förekommer i filmen: rengöringsmedel, mikronål, mikropipett, mikroplaster, mikroskop, olja, pigment
Elektronisk musik: Henry Vega
Cello: Jan Willem Troost
Sång: Els Mondelaers
Sångtexter: Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen
Mastring: Peter Solden, Dada Studios – Brussels, Belgium
Efterproduktion av musiken: Sonhouse – Brussels, Belgium
Musikproduktionen har fått understöd av: ARTEk Foundation – The Hague, The Netherlands
Klippningsassistent: Léo Ghysels
Efterproduktion: The Fridge.tv – Brussels, Belgium

Sveaborg
Sveaborg

tis–sön kl. 11–19

Gratis
Fre 16.8. – Sön 29.9.